Flemingsbergsdalen

Den gröna kunskapsstaden

5 april

Säkerhetsgenomgång hela bygget

avatar

Pär Enlove

Lämna en kommentar

 

Idag hade vi en säkerhetsgenomgång med hela bygget, där vi samlade samtliga på arbetsplatsen och tittade på säkerheten kring våra entreprenadmaskiner och vad som gäller.

Man fick tillfälle att provsitta i grävmaskin och själv se hur vyn är därifrån.

Över hundra deltagare och vi avslutade med att grilla och äta lite korv tillsammans.

Det mesta blir stort på ett sådant här bygge.

 

Vänligen

/Pär Enlove

IMG_0946 IMG_0958 IMG_0964

4 april

Safety Week 2016

avatar

Pär Enlove

Lämna en kommentar

 

 

Varje år har vi på Skanska en vecka där vi fokuserar lite extra på säkerheten, Safety Week.

Vi kommer här att lägga upp beskrivningar och bilder på vad som händer under denna vecka i projektet.

Vänligen

Pär Enlove

Safety week 2016

25 februari

Trafikverket, korsningen Regulatorbron, Huddingevägen

avatar

Pär Enlove

Lämna en kommentar

Under denna vecka kommer Trafikverket att stänga den filen från Regulatorbron upp på Huddingevägen som går in mot Stockholm.

Jag har blivit informerad av dem att denna gång skall det vara en bättre lösning denna gång, bättre skyltat och anpassade intervall i trafiksignalerna.

Troligtvis kommer det att bli förbjuden högersväng för tunga transporter, dessa får istället åka rakt fram och vända i första rondellen på Hälsovägen.

Detta har alltså ej att göra med Skanskas arbeten i Flemingsbergsdalen.

Jag har också informerats att denna trafikplan kommer att se ut så här fram till semestern.

Kontaktperson på Trafikverket är Lennart Bergendahl, lennart.bergendahl@trafikverket.se

http://www.trafikverket.se/nara-dig/stockholm/projekt-i-stockholms-lan/banavag-flemingsberg/nyheter/

mvh

/Pär Enlove

3 februari

Information inför flytt utav infartsparkering

avatar

Pär Enlove

Lämna en kommentar

Den 1 Juni 2016 kommer vi att öppna den nya infartsparkeringen. Den nuvarande infartsparkeringen skall byggas om och anpassas till ICA och sporthall.

Den nya parkeringen kommer att ha ca 200 parkeringsplatser för infartsparkering som idag och det kommer att vara samma system för betalning. Dock är den nya parkeringen endast till för infartsparkering i dagsläget.

Den nya placeringen är också tillsvidare efter vi avslutar vår entreprenad sommaren 2017.

Mer information och detaljer kring flytten kommer komma. Vi skall även skylta och informera så mycket vi kan för att övergången skall gå så smidigt som möjligt.

Vänligen

/Pär Enlove

Infartsparkering 1juni

27 januari

Sprängning i Flemingsbergsdalen

avatar

Pär Enlove

Lämna en kommentar

Vi kommer imorgon, torsdag börja borra och spränga berg i Flemingsbergsdalen.

Dessa borrningar och sprängningar kommer pågå i ca 4 veckor.

Sprängningarna kommer utföras dagtid och trafiken stängas av på Regulatorvägen i några minuter.

Vänligen

Pär Enlove

15 januari

Trafiksituationen i Flemingsberg, uppdatering

avatar

Pär Enlove

Lämna en kommentar

Jag fick igår svar ifrån Trafikverket gällande kösituationen i Flemingsberg.

Entreprenören på plats skall under gårdagen ha öppnat en ytterligare fil för dem som skall svänga norrut på Huddingevägen från Regulatorbron. De skall även se över tidsstyrningen på signalanläggningen och förtydliga skyltningen.

”Vi hoppas och tror att dessa åtgärder kommer att förbättra situationen.” – Lennart Bergendahl, Trafikverket.

Vänligen

/Pär Enlove

14 januari

Trafiksituationen i Flemingsbergsdalen

avatar

Pär Enlove

Lämna en kommentar

Vi har en väldigt jobbig situation i Flemingsbergsdalen gällande trafiken i dagsläget. Köerna går igenom vårt bygge och sträcker ofta väldigt långt.

Detta beror ej på att vi i Flemingsbergsdalen lagt om trafiken enligt oss, utan att det har att göra med utfarten på Huddingevägen och trafikverkets arbeten där.

Vi kan tyvärr inte styra över deras planerade arbeten.

Här finner du information om det projektet, där finns även kontaktpersoner.

Länk till hemsidan, med information om projektet http://www.trafikverket.se/nara-dig/stockholm/projekt-i-stockholms-lan/banavag-flemingsberg/nyheter/

Kontakt Lennart Bergendahl på trafikverket  Mail: Lennart.Bergendahl@trafikverket.se

Vänligen

/Pär Enlove, Projektchef Skanska Väg och Anläggning, Flemingsbergsdalen.

22 december

Omläggningen utav Björnkullavägen

avatar

Pär Enlove

4 Kommentarer

Nu har trafiken varit omlagd på nya Björnkullavägen en vecka.

Det fungerar bra enligt oss, dock arbetar vi med att få upp mer och bättre belysning.

Hoppas ni tycker att vägen fungerar bra!

IMG_0585 IMG_0544 IMG_0545Vi önskar er ett gott slut på året och god jul från Projektet.

Vänligen

Pär Enlove