Flemingsbergsdalen

Den gröna kunskapsstaden

sk-overview

Om projektet

I Flemingsberg utvecklar Skanska en ny stadsdel som ska leva dygnet runt. I oktober 2014 satte vi spaden i backen för etapp 1 som innebär 185 hyreslägenheter, handel och ett torg. Dessutom bygger vi ett sportcenter med läktare för cirka 350 åskådare. Första etappen pågår till sommaren 2017. Etapp 2 pågår samtidigt där vi bygger ett longstay-hotell och gym- & fitnessanläggning, denna etapp pågår till höst/vinter 2017.

Vi arbetar även nu för att starta projekt på resterande markområden, så att fler etapper kan byggas. I dessa är det tänkt att fokusera på en blandning mellan bostäder och kommersiella lokaler. Mer information om dessa kommer när det är färdigt för byggstart.

Flemingsbergsdalen gränsar till SJ:s fjärrtågsstation och pendeltågsstationen. Stockholm city ligger bara 19 minuter bort och det är lätt att ta tåget till möten i Göteborg, Malmö eller andra delar av Sverige.

I Flemingsberg finns Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan och Södertörns högskola. Här pluggar 16 000 studenter och snart får de sällskap av fler. Polishögskolan flyttar hit och KTH bygger ett utbildningshus för medicinteknik med plats för 800 studenter. Röda Korset kommer också att flytta sin utbildning till området. Det stora behovet av hyreslägenheter ökar därmed ännu mer.

Även privata kunskaps- och forskningsföretag är på väg att etablera sig i området. Vi kallar den nya stadsdelen för en kunskapsstad eftersom den blir en mötesplats för studenter och forskare. Men även för att vi samlar och använder kunskap om grönt byggande. Målet är att Flemingsbergsdalen ska bli en ny stadsdel med fokus på miljö, hållbarhet, hälsa och kunskap.