Flemingsbergsdalen

Den gröna kunskapsstaden

sk-square

Viktiga milstolpar

Nedan ser du preliminära tider för byggnationen av Flemingsbergsdalen. Vi kommer kontinuerligt att uppdatera denna information.

 • 13 oktober – 2014
  Start etablering. Arbetsområdet och delar av infartsparkeringen stängs av.
 • 3 november 2014 – 31 maj 2015
  Exploateringsarbeten; grov schakt, pålning, sprängning och eventuellt krossning.
 • 1 december 2014 – 1 april 2016
  Nyförläggning av nya stammar för dag-, spill- och vattenledningar i ny Björnkullaväg.
 • 2 maj 2015 – 12 december 2015
  Uppbyggnad nya Björnkullavägen, förläggning av nya medieledningar och fjärrvärme.
 • juni 2015 – augusti 2016
  Stomresning bostad
 • juni 2015 – februari 2016
  Stomresning och fasad ICA och sporthall
 • 15 december 2015
  Omflyttning utav Björnkullavägen till nytt läge.
 • augusti 2015 – november 2016
  Markarbeten kring området, park, kantsten.
 • januari 2016- augusti 2016
  Grovschakt och omledning trafik för omkoppling utav stamledningar med spill, dagvatten och vatten,
 • 1 mars 2016 – 1 mars 2017
  Finplanering i området, parkeringsytor och torg.
 • mars 2016 – november 2016
  Stomresning Kontorshotell
 • 1 juni 2016
  Flytt av infartsparkering till yta norr om bygget, där den sedan kommer vara tillsvidare i kommunens regi.
 • oktober – november 2016
  Plantering av träd och växter.
 • november 2016
  Öppning av ICA MAXI, exakt datum meddelas senare.
 • november 2016 – mars 2017
  Slutskede och färdigställande av Idrottshall. Invignings- och öppningstider meddelas senare.
 • oktober 2016 – augusti 2017
  Färdigställande och inflyttning bostäder. 185 st hyreslägenheter. Första inflytt 1 november 2016.
 • 1 juni 2017
  Färdigställande parkering, finjustering överlämnande, etapp 1
 • Höst/Vinter 2017
  Longstayhotell och Fitness-anläggning öppnar, Invignings- och öppningstider meddelas senare.