Flemingsbergsdalen

Den gröna kunskapsstaden

sk-parking

Frågor och svar

Vad ska ni bygga?
Nybyggnation av 185 bostäder, ett nytt sportcentrum, handel, longstay-hotell, fitness-anläggning och ett torg. Dessutom flyttar vi Björnkullavägen.

När är projektet klart?
Projektet är uppdelat i etapper och etapp 1 är färdigt sommaren 2017. Etapp 2 pågår till höst/vinter 2017.
Sedan hoppas vi kunna starta nya etapper under projektets gång, så byggverksamhet kommer troligtvis pågå i området under några år framöver.

Hur gör jag om jag är intresserad av boende i de lägenheter som byggs? Vilken kö är det som gäller?
Hyreslägenheterna är med i Stockholms bostadskö och förmedlas därigenom.
Har ni frågor om hyresbostäderna så får ni kontakta projektchefen för detta projekt, Dag Urban Hoas, +46 10 44 91 219. mail: dagurban.hoas@skanska.se

Hur gör jag om jag vill hyra en lokal för kommersiell verksamhet?
Kontakta: Alexander Larsson, Retail Leasing Manager, Savills Sweden AB,
Sergels Torg 12, 9tr, Box 22039,104 22 Stockholm
telefon: +46 73 682 03 04, Växel: +46 8 674 03 00
www.savills.se
alarsson@savills.se

Vad händer med infartsparkeringen under projektet?
Infartsparkeringen har minskat under byggnationen, men det kommer att finnas cirka 200 parkeringsplatser för infartsparkering under överskådlig framtid. 1: juni 2016 flyttade vi infartsparkeringen, som idag ligger norr om Regulatorbron och gående är det vid norra uppgången från tågperrongen.

Kommer parkeringen att vara avgiftsbelagd?
Anledningen till avgiften är att styra användandet av parkeringsplatserna så de används av dem som pendlar med SL.
Du som har månads- eller årskort hos SL betalar 20 kr/dag. Övriga betalar 15 kr/timme, max 40 kr/dag.
Du möjlighet att betala via p-automat på plats och även med din telefon. Följ instruktionerna som finns på parkeringsplatsen.

Kan ni rekommendera alternativa parkeringsplatser?
För infartsparkeringar hänvisar vi till SL:s hemsida. I närområdet kommer parkeringsmöjligheterna minska.
Använder du i dag parkeringsplatsen för att du arbetar i Flemingsberg, rekommenderar vi att du frågar din arbetsgivare.

Hur gör jag för att kunna få parkeringsplats när jag jobbar på Tingshuset eller i Polishuset?
Det finns inga parkeringsplatser som tillhandahålles från Skanska from mitten på Juli.
Kontakta ansvarig på din arbetsplats.
Tingshuset: Katarina Grén; 08-561 660 02; 0702-99 82 82; katarina.gren@dom.se
Polishuset: Greg Sundberg; 010-56 463 89; 0709-13 71 96.

Kan jag betala kontant i betalningsautomaten?
Nej, endast kortbetalning kommer att fungera.

Fungerar det även med SL-kort laddat med pengar? Jag har inte månads- eller årskort.
Nej, då får du lösa vanlig biljett.

Fungerar det även med SL-kort laddat med månadskort betalat med så kallat reducerat pris?
Nej, då får du lösa vanlig biljett.

Fungerar det även med SJ-kort?
Nej, då får du lösa vanlig biljett.

Det finns en parkeringsplats vid Flemingsbergs stations södra uppgång, är det ni som har hand om den, vad kostar det att parkera och hur fungerar det?
Det är inte vi som handhar dessa parkeringsplatser, utan fastighetsägaren för stationsbyggnaden, som representerar SJ. De har ett eget betalsystem och har samma avgift för samtliga. Kontaktperson för dessa parkeringsplatser:
Jan Karlsson; jan.karlsson@jernhusen.se

Vad händer med bil- och gångvägar i området under bygget?
Självklart kommer framkomligheten att påverkas av byggnationen, men vi planerar att behålla nuvarande bil och gångvägar så länge som möjligt. Vid omläggning av vägar, kommer tydlig information att leda dig rätt.

Kommer bygget att bullra och damma? Hur förhindrar ni detta?
Höga ljudnivåer förekommer dagtid beroende på vilket skede vi är i. Exempel på dessa är pålning, losshållning/sprängning av berg, tunga transporter och eventuellt krossning. Vi strävar hela efter att minimera dessa störande moment och följa gällande bullerkrav.
Dammbekämpning är en del av våra arbetsmetoder, såsom vattning och kontinuerlig sopning.
Ni får gärna höra av er till oss om ni har önskemål om bättring eller förslag som kan hjälpa oss i vårt arbete.

Kommer ni att spränga berg? Hur påverkar det omgivningen? Under vilken period gör ni detta?
Ja, vi kommer att spränga berg. Information till de berörda fastigheterna kommer att gå ut i god tid innan sprängning påbörjas. Vi informerar även i god tid om avstängning i samband med sprängtiderna.
Sprängning kommer utföras under perioden november 2014 till april 2015 och troligen senare under projektets gång, när nya etapper startar. Mer information kring detta kommer finnas på denna sida.
Under sprängningstillfället kommer personal från Skanska att se till att alla i närheten befinner sig på säkert avstånd. Tydliga signaler kommer att ljuda före och efter sprängningen.

Kommer ni att påla? Hur påverkar detta omgivningen? Under vilken period gör ni detta?
Ja, vi kommer att påla. Information till de berörda fastigheterna kommer gå ut i god tid innan pålningsarbetet påbörjas. Idag har vi inget planerad pålningsarbete, mer information kommer komma på denna hemsida när detta blir aktuellt.