Flemingsbergsdalen

Den gröna kunskapsstaden

9 januari

God fortsättning, avetablering och besiktningsanmärkningar på agendan

avatar

Pär Enlove

Lämna en kommentar

IMG_4341Vi håller på att avsluta denna etapp i Flemingsbergsdalen.

Det som kvarstår är färdigställande utav parkering norr och under Regulatorbron. Sedan har vi en del besiktningsanmärkningar och kontroller som skall göras.

Detta innebär att vi inte kommer lämna området helt, utan viss verksamhet kommer pågå inom de närmsta månaderna, men i mycket liten skala.

- Ett arbete som vi kommer utföra 11/1-12/1 är en kontroll av ledningarna som går under Björnkullavägen och Regulatorvägen. Detta kommer innebära att vi kommer stänga av en fil i korta sträckor under i etapper med hjälp av flaggvakter. Detta kommer utföras dagtid och avbrytas om det påverkar trafiken för mycket.

- Avetablering pågår successivt och avstängningsmaterial, containrar mm kommer att köras bort och ytor öppnas upp.

Vid pennan Pär Enlove

7 december

Avslutning och färdigställande

avatar

Pär Enlove

Lämna en kommentar

Projektet har varit långt och det har skett mycket under de drygt tre åren vi varit på plats.

Vi håller på att färdigställa det sista innan vi avetablerar och går vidare mor nya projekt.

Här är lite bilder på hur det såg ut innan vi började och sedan hur det ser ut idag.StationenParkeringen innan vi började.IMG_0409Första spadtaget.

IMG_0095Grundläggningen för Husen.

IMG_0400En del av vår djupa schakt, där det idag är korsning mellan Björnkullavägen och Regulatorvägen.

IMG_3972Glada vägarbetare som färdigställer i trafiken.

IMG_4094Färdigt.

IMG_4091Tingsrättsparken Färdig.

IMG_4095Torget färdigt

IMG_4049Solen går upp även i december, men det syns inte när det är moln. Så här är en bild från hösten istället.

Vid pennan /Pär Enlove

1 november

Ceequalcertifiering i Flemingsbergsdalen

avatar

Pär Enlove

Lämna en kommentar

Heldagsaktivitet i Flemingsbergsdalen med certifiering av vårt arbete med Ceequal. Ceequal är vårt miljöcertifieringssystem för markarbeten.

Finbesök från England, vilket inte vi har varje dag.

Vid pennan Pär Enlove

IMG_4238

13 september

Asfaltering Björnkullavägen, v39.

avatar

Pär Enlove

Lämna en kommentar

 

25/9-29/9 Läggs det sista lagret asfalt på markerat område för Björnkullavägen

Arbetet kommer pågå från 22:00 – 06:00, med start 25/9, dvs kvälls och nattetid. Läggningen borde bli klar på två nätter, men är det väldigt mycket regn eller andra problem, så kan det krävas fler nätter.
Arbetet kommer påverka trafikflödet genom området, men det kommer att vara framkomligt med korta stopp. Trafikvakter kommer vara på plats för att se till att det fungerar.

Parkeringsfickorna längs med Björnkullavägen kommer att vara avstängda under vecka 39.

På bilden nedan, ser ni vilken del som skall asfaltsbeläggas.

Vid pennan Pär Enlove.

Asfaltering Björnkullavägen

12 september

Avslutande av nuvarande projektet i Flemingsbergsdalen

avatar

Pär Enlove

Lämna en kommentar

Jag är ledsen för avsaknaden utav information, men nu skall vi bli bättre på den biten.

Vi är nu inne i ett avslutande skede, med färdigställande utav ytor, besiktinngar mm.

Tidplanen som ligger nu är att bli klar med Björnkullavägen samt parken och besikta i början på oktober. I början på november skall vi färdigställa ytterligare parkeringsplatser och Hotellet skall bli klart.

Sedan skall vi återställa alla ytor, städa, ta bort bodar och containrar. Eventuella besiktningsanmärkningar och extrabeställningar utföres successivt.

Vi kommer planerat just nu att lägga sista lagret asfalt på Björnkullavägen under vecka 39, det ser ut att bli läggning på natten, så att det skall påverka så få som möjligt.

Mer detaljerad information kommer komma när vi närmar oss utförandet.

Glöm inte att komma hit och fira Flemingsbergsdagen här i området på lördag 16/9. För mer information se: https://www.huddinge.se/fritid-natur-och-kultur/kultur-och-sevardheter/arliga-evenemang/en-dag-for-flemingsberg/

Vid Pennan: Pär Enlove

13 juni

Ursäkt för avsaknad av information och uppdateringar

avatar

Pär Enlove

6 Kommentarer

Jag ber om ursäkt för bristen på uppdateringar på denna sida. Detta pga av stora personalförändringar och föräldraledighet mm.

Har ni någon fråga eller önskar information om Skanskas projekt i Flemingsbergsdalen så kan ni kontakta:

- Daniel Bendelin, projektchef, Hus kommersiellt; 010 449 06 02, Daniel.Bendelin@skanska.se

- Mathias Eriksson, produktionschef, Väg och anläggning; 010 448 79 99, Mathias.eriksson@skanska.se

- Jan Midbrink, Produktionschef, Bostad; 010-448 12 72, Jan.midbrink@skanska.se

- Jonas Oldeaus Produktionschef Gym och Hotell; 010 – 449 12 49, Jonas.oldeaus@skanska.se

Vänligen Pär Enlove

 

21 december

Öppnar upp Björnkullavägen under julhelgerna

avatar

Pär Enlove

Lämna en kommentar

Vi lägger i dagarna om i trafiken, så att det kommer vara två filer längs med Björnkullavägen genom vårt område.

Det betyder att trafikljuset tillfälligt försvinner framför Tingsrätten och återkommer nästa år, när vi skall färdigställa andra sidan av vägen.

Det kommer också ske en ändring utav infarterna till ICA Maxi, där en tillfällig infart som vi haft kommer stängas och endast de permanenta kommer användas.

Vi från Väg och Anläggning önskar er en god jul och ett gott nytt år!

Vänligen

/Pär Enlove